HelloFresh grote sponsor van Voedselbank Spijkenisse e.o.

Al jarenlang is HelloFresh een belangrijke sponsor van Voedselbank Spijkenisse. Wekelijks gaan we bij HelloFresh langs en vullen we onze koel- en vriesvrachtwagen met verse producten en voedingsmiddelen. Hiermee kunnen wij voedzame en gevarieerde voedselpakketten samenstellen en zo heel wat families blij maken.

Het bestuur van de Voedselbank is dan ook heel dankbaar om op deze onmisbare steun van HelloFresh te kunnen rekenen.

Stigter Vastgoedonderhoud steunt Voedselbank Spijkenisse

Stigter Vastgoedonderhoud steunt ook dit jaar weer de Voedselbank Spijkenisse en omstreken met een bijdrage van € 500 voor de plaatsing van hun bedrijfslogo op onze Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen. Dit helpt ons de kosten te dekken van ons wekelijkse transporten van voedselproducten.

Het bestuur dankt eigenaar Ricardo Stigter hartelijk voor zijn voortdurende betrokkenheid bij onze Voedselbank.

Ook interesse om onze vrachtwagen of bus te sponsoren? Kijk voor meer info op https://voedselbankspijkenisse.nl/belettering-bus-vrachtwagen/

Roodhart steunt Voedselbank Spijkenisse

Roodhart Emission Control B.V. steunt ook dit jaar weer de Voedselbank Spijkenisse met een bijdrage van € 500 voor de plaatsing van hun bedrijfslogo op de Opel Vivaro koel-/vriesbus. Deze bijdrage helpt ons de exploitatiekosten te dekken.

Het bestuur van de Voedselbank dankt John de Roode van Roodhart Emission Control B.V. voor hun structurele steun van onze Voedselbank.

Wilt u ook onze bus of vrachtwagen sponsoren? Kijk voor meer info en de mogelijkheden op https://voedselbankspijkenisse.nl/belettering-bus-vrachtwagen/

Voedselbank Spijkenisse en omstreken dankt Jungheinrich!

In de loods van onze Voedselbank wordt voor het verplaatsen en opslaan van de pallets met voedselproducten gebruik gemaakt van rollend materieel, zoals een vorkheftruck, palletwagens en een stapelaar. Het goed functioneren van dit materieel is cruciaal om op vier dagen per week alle pallets te lossen en laden, te verplaatsen naar de stellingen, koelcel of vriescel.
Jungheinrich verzorgt het onderhoud op deskundige en efficiënte wijze. Deze manier van werken helpt ons om de exploitatiekosten in de hand te houden. Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse heeft grote waardering voor de serviceverlening van Jungheinrich. Mede hierdoor kunnen we week in week uit aan onze cliënten de broodnodige voedselpakketten blijven uitdelen.
Wilt u ons ook helpen? Kijk op onze website bij STEUN ONS of bijv op https://voedselbankspijkenisse.nl/donaties/

Onze Voedselbank Spijkenisse scoort weer 100 punten bij de HACCP controle!

Onlangs was de jaarlijkse onaangekondigde HACCP controle door de Houwers groep bij Voedselbank Spijkenisse. Deze controle is verplicht voor alle bedrijven en organisaties die voedsel vervoeren, verwerken en opslaan, dus ook voor onze Voedselbank. Er wordt gecontroleerd of er netjes en schoon gewerkt wordt, of de vriezer, koelingen en onze ruimten schoon zijn, of er temperatuurcontroles worden uitgevoerd op de voedingsmiddelen enz. Ook wordt gekeken of de houdbaarheidsdatum van de voedselproducten niet is overschreden.
 
Net als vorig jaar behaalden wij ook dit jaar de maximale 100 punten, wat betekent dat de Voedselbank Spijkenisse opnieuw het groene certificaat heeft ontvangen. Onze cliënten kunnen er zeker van zijn dat de voedselpakketten die zij krijgen met de grootste zorg voor de voedselveiligheid zijn samengesteld.
 
Het bestuur van de Voedselbank dankt alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.

Donatie SC Botlek voor onze Voedselbank

Jaarlijks organiseert voetbalvereniging SC Botlek een voetbalquiz. Organisator en presentator Jan Schoonen nam het initiatief om aan de editie van dit jaar een goed doel te koppelen. Het bestuur nam deze geste met enthousiasme over en op voorstel van Jan Schoonen werd onze Voedselbank als goede doel uitgekozen. Het inschrijfgeld en enkele giften resulteerden in het mooie bedrag van € 365,00.

Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was op 5 mei jl. hartelijk uitgenodigd op het sportcomplex om de cheque in ontvangst nemen. De foto toont de overhandiging van deze cheque door Jan Schoonen en voorzitter Marco van Putten aan bestuurslid Gerrit van Buuren.

Het bestuur van de Voedselbank dankt SC Botlek voor hun maatschappelijke betrokkenheid en deze mooie donatie.

Let op: Voedselbank Spijkenisse heeft geen relatie met de St. Kinderen van de Voedselbank

Er blijkt soms wat verwarring te zijn over de ‘St. Kinderen van de Voedselbank’ (een landelijke organisatie die ook lokaal werkt) en onze Voedselbank Spijkenisse e.o.

Soms wordt de suggestie gewekt dat er een relatie zou zijn met onze Voedselbank, maar die is er niet. Niet lokaal en ook niet landelijk.

Wij organiseren onze eigen activiteiten voor de kinderen van onze Voedselbank en werken niet samen met deze stichting. Wees dus alert op de eventuele verwarring door het woord ‘Voedselbank’ om teleurstelling te voorkomen.

Simonshaven/Biert steunt Voedselbank Spijkenisse en omstreken!

De kerkenraad van het Witte Kerkje in Simonshaven is actief om de kerk zichtbaar te maken in het dorp en omgeving. Regelmatig zijn er activiteiten voor alle dorpsgenoten in de Hoeksteen, het verenigingsgebouw van de kerk. Via een nieuwsbrief worden alle dorpsgenoten geïnformeerd over en betrokken bij de activiteiten. In de eerste week van februari was er een voedselinzameling voor onze Voedselbank en op 6 februari jl. werd ook een collecte gehouden voor onze Voedselbank.
Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was door Marian van Linschoten, voorzitter van de kerkenraad, uitgenodigd om op 8 februari jl. de opbrengst in ontvangst te nemen. In een gezellige bijeenkomt met een aantal belangstellenden in de Hoeksteen werd de actie toegelicht. Er stond een volle tafel met voedselproducten en met een cadeaubon werd de opbrengst van de collecte en enkele giften van in totaal € 185 symbolisch overhandigd. De bestuursleden hebben de werkzaamheden van de Voedselbank uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Volgend jaar krijgt de actie waarschijnlijk een vervolg. Het bestuur van onze Voedselbank dankt de kerkenraad hartelijk voor de voedselinzameling en de opbrengst van de collecte.

TIP Trailer Services doneert vele tassen vol boodschappen!

TIP Trailer Services heeft een wereldwijd initiatief gestart onder het motto “Giving back”. Samen met collega’s, klanten en leveranciers hebben ze de afgelopen twee maanden op alle TIP vestigingen in 19 landen (!) voedseltassen verzameld om aan de lokale voedselbanken te overhandigen.

20 December jl. was de grote dag voor onze Voedselbank. Een servicebus vol met boodschappentassen konden worden afgeleverd. Veel blije gezichten bij onze voedselbank en bij TIP Trailer Services en zij hopen op deze manier een steentje te kunnen bijdragen om mensen te helpen, die het in deze tijden moeilijk hebben. Zij hebben dit met veel plezier gedaan! Onze Voedselbank is hen hier heel dankbaar voor!