Simonshaven/Biert steunt Voedselbank Spijkenisse en omstreken!

De kerkenraad van het Witte Kerkje in Simonshaven is actief om de kerk zichtbaar te maken in het dorp en omgeving. Regelmatig zijn er activiteiten voor alle dorpsgenoten in de Hoeksteen, het verenigingsgebouw van de kerk. Via een nieuwsbrief worden alle dorpsgenoten geïnformeerd over en betrokken bij de activiteiten. In de eerste week van februari was er een voedselinzameling voor onze Voedselbank en op 6 februari jl. werd ook een collecte gehouden voor onze Voedselbank.
Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was door Marian van Linschoten, voorzitter van de kerkenraad, uitgenodigd om op 8 februari jl. de opbrengst in ontvangst te nemen. In een gezellige bijeenkomt met een aantal belangstellenden in de Hoeksteen werd de actie toegelicht. Er stond een volle tafel met voedselproducten en met een cadeaubon werd de opbrengst van de collecte en enkele giften van in totaal € 185 symbolisch overhandigd. De bestuursleden hebben de werkzaamheden van de Voedselbank uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Volgend jaar krijgt de actie waarschijnlijk een vervolg. Het bestuur van onze Voedselbank dankt de kerkenraad hartelijk voor de voedselinzameling en de opbrengst van de collecte.