Benodigde documenten

Wat neemt u mee naar de hulpverlenende instantie of het intakegesprek?
We hebben een aantal documenten van u nodig. Als een hulpverlenende instantie het aanvraagformulier invult, maakt de hulpverlener kopieën van deze documenten en geeft de originelen direct aan u terug. Als u bij de Voedselbank op intake komt, hoeft u geen kopieën te maken. U laat alleen de documenten aan ons zien en u krijgt ze direct terug.

Belangrijk
Zorg ervoor dat u bij het intakegesprek alle gevraagde papieren bij zich heeft. We accepteren alleen de meest recente originele documenten die u ter plekke laat zien. Zo voorkomt u dat we de aanvraag niet kunnen afronden en de uitgifte van het voedselpakket moeten uitstellen.

Benodigde documenten

Algemene documenten

 • Paspoort of ID kaart

Documenten inkomsten

 • Loon/uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Alimentatie
 • Kostgeld kinderen met inkomen
 • Spaargeld

Documenten uitgaven

 • Volledige huur
 • Energiekosten
 • Water (Evides)
 • Gemeentelijke heffingen
 • Waterschap (SVHW)
 • Schulden (totaal- en aflosbedrag per schuld)
 • Twee recente maanden bankafschriften

Wanneer u van leefgeld leeft

Leefgeld: wanneer u leefgeld ontvangt, dan zijn twee recente maanden leefgeldbewijs en twee recente maanden bewijs van de beheerrekening genoeg. Enige uitzondering: als er van het leefgeld vaste lasten betaald worden, zijn hiervan betaalbewijzen nodig.