Donatie SC Botlek voor onze Voedselbank

Jaarlijks organiseert voetbalvereniging SC Botlek een voetbalquiz. Organisator en presentator Jan Schoonen nam het initiatief om aan de editie van dit jaar een goed doel te koppelen. Het bestuur nam deze geste met enthousiasme over en op voorstel van Jan Schoonen werd onze Voedselbank als goede doel uitgekozen. Het inschrijfgeld en enkele giften resulteerden in het mooie bedrag van € 365,00.

Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was op 5 mei jl. hartelijk uitgenodigd op het sportcomplex om de cheque in ontvangst nemen. De foto toont de overhandiging van deze cheque door Jan Schoonen en voorzitter Marco van Putten aan bestuurslid Gerrit van Buuren.

Het bestuur van de Voedselbank dankt SC Botlek voor hun maatschappelijke betrokkenheid en deze mooie donatie.