Onze Voedselbank Spijkenisse scoort weer 100 punten bij de HACCP controle!

Onlangs was de jaarlijkse onaangekondigde HACCP controle door de Houwers groep bij Voedselbank Spijkenisse. Deze controle is verplicht voor alle bedrijven en organisaties die voedsel vervoeren, verwerken en opslaan, dus ook voor onze Voedselbank. Er wordt gecontroleerd of er netjes en schoon gewerkt wordt, of de vriezer, koelingen en onze ruimten schoon zijn, of er temperatuurcontroles worden uitgevoerd op de voedingsmiddelen enz. Ook wordt gekeken of de houdbaarheidsdatum van de voedselproducten niet is overschreden.
 
Net als vorig jaar behaalden wij ook dit jaar de maximale 100 punten, wat betekent dat de Voedselbank Spijkenisse opnieuw het groene certificaat heeft ontvangen. Onze cliënten kunnen er zeker van zijn dat de voedselpakketten die zij krijgen met de grootste zorg voor de voedselveiligheid zijn samengesteld.
 
Het bestuur van de Voedselbank dankt alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.