Privacy statement

Privacy Statement St. Voedselbank Spijkenisse en omstreken

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom informeren wij u in dit document over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Als u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, vragen en verwerken wij uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven, eventueel vermogen en schulden en wel of geen bewind.
  • Als u als vrijwilliger bij de Voedselbank meehelpt verwerken wij uw
    contactgegevens.
  • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer.
  • Als u leverancier bent voor de Voedselbank verwerken wij uw contactgegevens.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw
persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw
gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Cookies

De website van Voedselbank Spijkenisse e.o. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op uw harde schrijf van uw eigen computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Er zijn geen derden die zogenoemde tracking cookies plaatsen waarmee gericht wordt geadverteerd.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u uzelf wilt afmelden, download en installeert u de add-on voor de browser.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt maar deels meegegeven, waardoor tracering nagenoeg onmogelijk is. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Rechten

Op grond van de wet hebt u de volgende rechten:

Recht op inzage van de persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn.

Recht om vergeten te worden: Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Recht op beperking van verwerking: De wet geeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten. We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt vragen om een kopie van uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Recht van bezwaar: U hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

St. Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse

secretariaat@vvds.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).