Voedselbank verruimt en verandert toelatingsnorm

Per 1 januari 2018 verandert de toelatingsnorm voor klanten op twee manieren. Niet alleen worden de normbedragen verhoogd met 7%, maar ook de wijze waarop de toelatingsnorm berekend wordt, verandert. Bij de nieuwe rekenmethode worden cijfers uit Nibud minimum voorbeeld begrotingen als basis gebruikt. Er wordt rekening gehouden met meer uitgavenposten en de klanten komen eerder in aanmerking voor een pakket. In de praktijk komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

De normbedragen worden in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85.

De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in haar voorbeeldbegrotingen. Zo kunnen de voedselbanken duidelijker zichtbaar maken hoe ze tot die toelatingscriteria komen. In de nieuwe methodiek wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten – oplopend tot € 79 – dan voorheen. Per saldo leiden de verhoging en de gewijzigde berekening tot een verruiming van € 94 voor een eenpersoons huishouden, oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden. De voedselbanken verruimen de norm omdat ze nu voldoen aan de voedselveiligheidseisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten als gevolg daarvan meer voedsel doneren dat anders weggegooid wordt.

Basisschool De Hoeksteen doneert voedsel

Woensdag 20 december werden we gevraagd om de “spullen” op te halen bij christelijke basisschool De Hoeksteen. Dat doen we graag, want we weten om wat voor spullen het gaat. Zo langzamerhand is het traditie geworden op de school: december is “de maand van het geven”. Ouders en hun kinderen konden als vanouds etenswaren onder de grote kerstboom in de aula leggen. Er werd enthousiast mee gedaan, de opbrengst was dan ook groot. Koffie, thee, ontbijtkoek, koffie, koekjes, macaroni, pannenkoekbeslag en andere producten: het vond allemaal zijn weg naar de voet van de boom. Een ouder doneerde haar kerstpakket, een meisje gaf haar Sinterklaas snoep weg. Alle ouders, leerlingen en school, bedankt voor jullie giften!

Wereldwinkel Zuidland doneert € 2500,-

Wereldwinkel Zuidland heeft 2500 euro aan Voedselbank Spijkenisse geschonken. De winkel aan de Slandse Kerkstraat doneert ieder jaar een deel van de winst aan goede doelen in derdewereldlanden en in de regio. Tot onze blijdschap kozen de vrijwilligers van de winkel dit jaar in onderling overleg voor ons. Het assortiment van de Wereldwinkel bestaat uit producten die volgens de FairTrade voorwaarden gemaakt zijn. Dat betekent onder andere dat ondernemers in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. Je zou de keten van Wereldwinkels kunnen zien als een goed doel. En dat goede doel geeft aan goede doelen. Vrijwilligers en bestuur van de winkel: heel erg bedankt!

Basisschool De Rank zamelt voedsel in

Op 14 december brachten zes leerlingen van christelijke basisschool De Rank met hun begeleiders een bezoek aan Voedselbank Spijkenisse. Ze brachten persoonlijk de opbrengst van de op school gehouden voedselinzamelactie. Ze kregen een rondleiding op locatie met toelichting over de gang van zaken bij de voedselbank.

De Rank vindt het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van het feit dat niet iedereen in onze maatschappij het goed heeft. Daarom koos de school als kerstgedachte voor de komende viering ‘geven en delen’. In de praktijk betekende dit onder meer dat leerlingen en hun ouders gevraagd werd om voedsel in te zamelen voor de klanten van de voedselbank. Er werd enthousiast gehoor gegeven aan de oproep. De vertegenwoordiging van de school kon een mooie opbrengst afgeven.

Voedselbank Spijkenisse omarmt zulke initiatieven. Ieder voedselproduct wordt met dankbaarheid aangenomen. De voedselbank vindt het besef net als De Rank, belangrijk. Dat besef nemen de jongeren mee als ze opgroeien en dat is net zo veel waard als de opbrengst. De voedselbank bedankt alle betrokkenen bij de actie dan ook hartelijk.

Supermarktactie weer geslaagd

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december vond weer een supermarktactie plaats voor de Voedselbank Spijkenisse e.o. De organiserende commissie van de Voedselbank is tevreden met de opbrengst van 905 kratten met lang houdbare producten.

In zo’n 21 supermarkten in Nissewaard, Brielle, Oostvoorne en Rockanje werkten bijna 200 vrijwilligers mee aan de actie. Een tiental chauffeurs reed af en aan tussen de supermarkten en de loods. In de loods stonden ruim 40 mensen klaar om de ingezamelde producten ter plekke te sorteren.

Voedselbank Spijkenisse e.o. helpt wekelijks ruim 600 huishoudens. Met de opbrengst van de supermarktactie wordt de noodvoorraad van de Voedselbank aangevuld. De organisatie bedankt alle gulle gevers, de meewerkende supermarkten en de vrijwilligers van harte voor hun inzet.

School Scala Rietvelden doneert ingezameld voedsel

Wat zijn we blij met alle mooie initiatieven en acties! Ook scholengemeenschap PENTA organiseerde een actie, de vestiging Scala Rietvelden in Spijkenisse om precies te zijn. De school zamelt ieder jaar rond Sinterklaas producten voor de Voedselbank in. Vanmorgen haalden onze chauffeurs de producten bij de school op. De school vindt het belangrijk dat haar leerlingen iets willen doen voor een ander in de maatschappij en draagt de Voedselbank een warm hart toe. Leerlingen en medewerkers van PENTA college CSG Scala: namens onze klanten heel erg bedankt!

Sint en Pieten bezoeken ‘onze’ gezinnen

Op de verjaardag van Sinterklaas, ging de Goedheiligman met twee teams Pieten op stap. Ze hebben ondanks de drukke dagen, verschillende gezinnen van de Voedselbank bezocht. Een enorme verrassing voor de kinderen. Waren ze tóch lief geweest en hadden ze tóch mooi gezongen. Wat de kinderen niet weten, was dat een van Pieten zelf een Voedselbank klant is. Onze klanten zijn immers heel divers, ook Pieten kunnen te weinig eten hebben. Je wordt van alleen pepernoten, banket- en chocoladeletters dikker, maar je kunt er immers niet van leven. Hij bood met zijn collega-pieten en de Sint aan om bezoeken te brengen. De ouders die dat wilden, hadden zich er voor aangemeld. Een hartverwarmend gebaar vonden wij het. Bedankt lieve Sint en Pieten!

 

Voedselbank organiseert weer supermarktactie

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december organiseert Voedselbank Spijkenisse e.o. een supermarktactie. In het grootste deel van supermarkten in Nissewaard, Brielle, Oostvoorne en Rockanje staan vrijwilligers klaar om het winkelend publiek te vragen lang houdbare levensmiddelen te kopen. Als de klant een supermarkt binnenkomt, krijgt hij een boodschappenlijstje aangeboden. Wil hij mee werken, dan koopt hij een of meerdere producten van het lijstje, rekent ze af en doneert zijn aankoop bij verlaten van de winkel. Met de opbrengst wordt de noodvoorraad van de Voedselbank aangevuld.

De Voedselbank is afhankelijk van een aanbod dat iedere week wisselt. Het komt regelmatig voor dat een bepaald product niet voldoende of helemaal niet geleverd wordt. In zo’n geval worden de pakketten aangevuld met producten uit de noodvoorraad. Er zijn meer houdbare producten te bedenken dan er op het boodschappenlijstje staan. Om de voorraad zo efficiënt mogelijk te houden, kiest de Voedselbank voor die producten die het hardst nodig zijn.

De supermarktactie vraagt de nodige organisatie. Een speciale commissie start direct na de zomer met werving en communicatie. Bij de twee dagen zijn uiteindelijk ruim 250 vrijwilligers betrokken.  Ze bemensen meer dan 20 supermarkten. Ook vervoeren ze de ingezamelde producten dezelfde dag van de winkels naar de opslag waar ze meteen gesorteerd en opgeslagen worden. De week ervoor brengen vrijwilligers ruim 550 inzamelkratten richting de supermarkten (zie foto). Voedselbank Spijkenisse e.o. helpt wekelijks ruim 600 huishoudens.

Gift apparaat voor uitlezing tachograaf

Op 4 december deed het internationale bedrijf VDO Voedselbank Spijkenisse een groot plezier: ze schonk ons een apparaat waarmee we de digitale tachograaf in onze vrachtwagen digitaal kunnen uitlezen. Verder onderwijzen ze ons in het juiste gebruik van het apparaat. We zijn wettelijk verplicht een werkende, digitale tachograaf te hebben: in onze pas aangeschafte vrachtwagen zit er één. VDO is gespecialiseerd in tachografen en daaraan gelieerde apparatuur. We zijn ze dan ook dankbaar voor hun gift.