Voedselbank verruimt en verandert toelatingsnorm

Per 1 januari 2018 verandert de toelatingsnorm voor klanten op twee manieren. Niet alleen worden de normbedragen verhoogd met 7%, maar ook de wijze waarop de toelatingsnorm berekend wordt, verandert. Bij de nieuwe rekenmethode worden cijfers uit Nibud minimum voorbeeld begrotingen als basis gebruikt. Er wordt rekening gehouden met meer uitgavenposten en de klanten komen eerder in aanmerking voor een pakket. In de praktijk komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

De normbedragen worden in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85.

De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in haar voorbeeldbegrotingen. Zo kunnen de voedselbanken duidelijker zichtbaar maken hoe ze tot die toelatingscriteria komen. In de nieuwe methodiek wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten – oplopend tot € 79 – dan voorheen. Per saldo leiden de verhoging en de gewijzigde berekening tot een verruiming van € 94 voor een eenpersoons huishouden, oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden. De voedselbanken verruimen de norm omdat ze nu voldoen aan de voedselveiligheidseisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten als gevolg daarvan meer voedsel doneren dat anders weggegooid wordt.