Basisschool De Rank zamelt voedsel in

Op 14 december brachten zes leerlingen van christelijke basisschool De Rank met hun begeleiders een bezoek aan Voedselbank Spijkenisse. Ze brachten persoonlijk de opbrengst van de op school gehouden voedselinzamelactie. Ze kregen een rondleiding op locatie met toelichting over de gang van zaken bij de voedselbank.

De Rank vindt het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van het feit dat niet iedereen in onze maatschappij het goed heeft. Daarom koos de school als kerstgedachte voor de komende viering ‘geven en delen’. In de praktijk betekende dit onder meer dat leerlingen en hun ouders gevraagd werd om voedsel in te zamelen voor de klanten van de voedselbank. Er werd enthousiast gehoor gegeven aan de oproep. De vertegenwoordiging van de school kon een mooie opbrengst afgeven.

Voedselbank Spijkenisse omarmt zulke initiatieven. Ieder voedselproduct wordt met dankbaarheid aangenomen. De voedselbank vindt het besef net als De Rank, belangrijk. Dat besef nemen de jongeren mee als ze opgroeien en dat is net zo veel waard als de opbrengst. De voedselbank bedankt alle betrokkenen bij de actie dan ook hartelijk.