Voedselverwerver gezocht

Voedselbank Spijkenisse zoekt met spoed een Voedselverwerver!

Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die voor ons de voedselverwerving op zich wil nemen. Om elke week weer een gevarieerd aanbod van goederen voor de voedselpakketten te hebben, is het dringend nodig dat onze Voedselbank het leveranciersbestand uitbreidt. Met name groente, fruit en zuivel zijn belangrijke onderdelen voor de voedselpakketten.

De goederen zijn onderdeel van de zogenaamde “Schijf van vijf“. Hierin zitten de belangrijkste basisproducten voor levensonderhoud. Met name de aanvoer van groente, fruit en zuivel wil nog wel eens achterblijven. Ook de aanvoer van andere goederen, zoals verzorgingsartikelen en wasmiddelen zijn belangrijke toevoegingen voor de wekelijkse voedselpakketten.

We zoeken met spoed een man/vrouw die bekend is met het bezoeken van bedrijven. Denk hierbij aan een (oud)vertegenwoordiger, die gewend is om deze gesprekken te voeren. Uiteraard zijn ook gepensioneerden meer dan welkom om te reageren. We zoeken enthousiaste mensen met een vlotte babbel, die graag contacten leggen. De werktijden zijn in overleg.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met coördinator Anco Bonninga via 06 18140349 of via email: vbspijkenisse@hotmail.com

 

Meer mensen met laag inkomen maken gebruik van financiële regelingen gemeente

Steeds meer mensen met een laag inkomen vragen individuele minimatoeslag of een bijdrage in de energiekosten aan, twee financiële regelingen van de gemeente Nissewaard. De doelgroep voor deze regelingen is moeilijk te bereiken en geld dat bestemd was voor deze doelgroep, bleef anders liggen. De gemeente heeft daarom maatregelen genomen om de informatie te verbeteren en de aanvraagprocedure makkelijker te maken. Bewoners kunnen de toeslag volledig digitaal aanvragen.

De individuele minimatoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervanging van een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat mensen naar eigen inzicht kunnen besteden. Individuele minimatoeslag bestaat uit een basistoeslag, een kindtoeslag en eventueel een aanvullende toeslag. De bijdrage in de energiekosten is voor bewoners met een langdurig laag inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Makkelijk online aanvragen
Sinds 2017 kunnen bewoners de toeslag volledig digitaal, gewoon thuis, aanvragen. Sindsdien is het aantal aanvragen in dat jaar met 10% gestegen, en in 2018 zelfs met 13%. Door de digitalisering is ook de afhandelingstijd van de aanvraag in de meeste gevallen teruggebracht naar 4 weken. Vaak heeft de aanvrager dan binnen een week de toeslag op de rekening staan.

Voor de meeste mensen is het digitaal aanvragen geen probleem. Wie dit niet zelfstandig kan, krijgt begeleiding van een klantmanager op het Plein Werk en Inkomen, of via vrijwilligersorganisatie Stimos. Stichting Welzijn Ouderen helpt bij het aanvragen van de bijdrage in de energiekosten.

Bewoners kunnen voor dit jaar de individuele minimatoeslag en de bijdrage in de energiekosten vanaf 1 maart aanvragen op www.nissewaard.nl/minima. Hier staan ook de andere minimaregelingen overzichtelijk bij elkaar. Aanvragen kan t/m 31 december 2019.

130.000 pakken koffie dankzij de DE punten-inzameling

Iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat, heel erg bedankt!

Eerder berichtten we jullie al over de DE-spaarpuntenactie. De pakken koffie die dit heeft opgeleverd, worden naar rato van deelname verdeeld over de Voedselbanken in Nederland. Dus als je veel punten verzamelt, krijg je ook veel pakken koffie!

Via Voedselbank Nederland ontvingen we deze aanvullende informatie, die we graag met jullie delen:

“De DE-actie 2018 heeft ruim 63 miljoen waardepunten opgeleverd. Douw Egberts heeft daar een bonus aan toegevoegd van 20% en dat heeft 130.000 pakken koffie opgeleverd.

Douwe Egberts heeft inmiddels aangegeven dat zij graag willen doorgaan met deze actie, dus wees zuinig op de mooie inzameldozen, . Wij gaan met D-E in overleg over een eventuele bijbestelling van nieuwe inzameldozen.

Met zijn allen hebben we een heel mooi resultaat geboekt en ik hoop dat jullie ook voor de editie 2019 weer gezellig mee willen doen.”

Henk Foekens
Team Landelijke Voedselverwerving
Voedselbanken Nederland