Voedselbank Spijkenisse scoort 95 punten bij de HACCP controle

Op 23 januari jl. was er weer een jaarlijkse onaangekondigde HACCP controle door de Houwers groep bij onze Voedselbank Spijkenisse. Deze controle is verplicht voor alle bedrijven en organisaties die voedsel vervoeren, verwerken en opslaan, dus ook voor onze Voedselbank. Er wordt gecontroleerd of er netjes en schoon gewerkt wordt, of onze vriezer, koelingen en ruimten schoon zijn, of de temperatuurcontroles worden uitgevoerd op de voedingsmiddelen enz. Ook wordt gekeken of de houdbaarheidsdatum van de voedselproducten niet is overschreden.

Dit jaar behaalden wij de hoge score van 95 punten en daarmee mogen we weer heel tevreden zijn. Enkele kleine verbeterpunten zijn direct ter hand genomen. Dit is een mooi resultaat voor onze Voedselbank, waar wekelijks grote hoeveelheden voedselproducten worden vervoerd, verwerkt en opgeslagen. Onze cliënten kunnen er zeker van zijn dat de voedselpakketten die zij krijgen met de grootste zorg voor de voedselveiligheid zijn samengesteld.

Het bestuur van de Voedselbank dankt alle vrijwilligers die hier wekelijks voor zorgen.