Reinis en Pak Boli bieden steun aan de Voedselbank

Reinis reiniging en afvalinzameling en Wokrestaurant Pak Boli bieden steun aan onze Voedselbank met dinervoucher-actie voor onze cliënten!
Reinis steunt dit jaar onze Voedselbank. Normaliter sluit Reinis met haar gehele team het jaar af met een diner bij Pak Boli. Vanwege het coronavirus is een etentje dit jaar niet mogelijk. Daarom heeft Reinis met haar medewerkers besloten het gereserveerde geld beschikbaar te stellen aan de cliënten van de Voedselbank.

De dinervoucher-actie
Het geld is beschikbaar gesteld in de vorm van dinervouchers. Om iedere cliënt te kunnen voorzien van een dinervoucher, heeft Pak Boli ook bijgedragen aan de kosten voor de maaltijden.
Ruim 350 gezinnen, die cliënt zijn van de Voedselbank, zijn verrast met een dinervoucher ter waarde van € 18,50. Hierbij is rekening gehouden met de grootte van een gezin. Grotere gezinnen hebben een dinervoucher ontvangen ter waarde van € 27,50.

Overhandiging dinervouchers
De overhandiging van de dinervouchers heeft plaatsgevonden op 3 december. Ben Adelmund, directeur van Reinis en Kenny Li, eigenaar Pak Boli, hebben de dinervouchers overhandigd aan Anco Bonninga, coördinator van de Voedselbank. De cliënten van de Voedselbank hebben de dinervouchers ontvangen bij het ophalen van de voedselpakketten.

Dankwoord
Het bestuur van de Voedselbank dankt Ben Adelmund, Cleo Manni, voorzitter van de ondernemingsraad van Reinis, de rest van het Reinis team en Kenny Li voor de dinervoucher- actie. De actie heeft niet alleen voedselbankcliënten geholpen, maar ook Kenny Li als ondernemer.