Meer mensen met laag inkomen maken gebruik van financiële regelingen gemeente

Steeds meer mensen met een laag inkomen vragen individuele minimatoeslag of een bijdrage in de energiekosten aan, twee financiële regelingen van de gemeente Nissewaard. De doelgroep voor deze regelingen is moeilijk te bereiken en geld dat bestemd was voor deze doelgroep, bleef anders liggen. De gemeente heeft daarom maatregelen genomen om de informatie te verbeteren en de aanvraagprocedure makkelijker te maken. Bewoners kunnen de toeslag volledig digitaal aanvragen.

De individuele minimatoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervanging van een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat mensen naar eigen inzicht kunnen besteden. Individuele minimatoeslag bestaat uit een basistoeslag, een kindtoeslag en eventueel een aanvullende toeslag. De bijdrage in de energiekosten is voor bewoners met een langdurig laag inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Makkelijk online aanvragen
Sinds 2017 kunnen bewoners de toeslag volledig digitaal, gewoon thuis, aanvragen. Sindsdien is het aantal aanvragen in dat jaar met 10% gestegen, en in 2018 zelfs met 13%. Door de digitalisering is ook de afhandelingstijd van de aanvraag in de meeste gevallen teruggebracht naar 4 weken. Vaak heeft de aanvrager dan binnen een week de toeslag op de rekening staan.

Voor de meeste mensen is het digitaal aanvragen geen probleem. Wie dit niet zelfstandig kan, krijgt begeleiding van een klantmanager op het Plein Werk en Inkomen, of via vrijwilligersorganisatie Stimos. Stichting Welzijn Ouderen helpt bij het aanvragen van de bijdrage in de energiekosten.

Bewoners kunnen voor dit jaar de individuele minimatoeslag en de bijdrage in de energiekosten vanaf 1 maart aanvragen op www.nissewaard.nl/minima. Hier staan ook de andere minimaregelingen overzichtelijk bij elkaar. Aanvragen kan t/m 31 december 2019.