Voedselbank Spijkenisse en omstreken

Spijkenisse, 19 maart 2024

Het bestuur van de Voedselbank Spijkenisse en omstreken wenst te reageren op
recente publicaties over de dienstverlening.

Allereerst spijt het ons ten zeerste als onze klanten en/of vrijwilligers in een
vervelende positie worden gebracht.

In de gemeenschap van Nissewaard streven wij aanhoudend naar het ondersteunen
van mensen die het nodig hebben. Onze vrijwilligers werken met een hoge toewijding
in alles wat we doen. Ons team werkt onvermoeibaar om voedselhulp te bieden aan
degenen die het nodig hebben, met zorg en respect voor alle betrokkenen. We
hebben procedures en richtlijnen om ervoor te zorgen dat ons werk eerlijk en effectief
wordt uitgevoerd.

Overal waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt en kunnen ook klachten
voorkomen. Er is een duidelijke procedure waarin klachten kunnen worden
doorgegeven bij het bestuur. Daarnaast zijn er onafhankelijke vertrouwenspersonen
van Voedselbanken Nederland die kunnen worden benaderd.

We willen ook benadrukken dat de deur van de Voedselbank altijd openstaat voor
dialoog en feedback. We moedigen iedereen die vragen heeft over onze diensten
aan om contact met ons op te nemen, zodat we eventuele zorgen kunnen
adresseren en verbeteringen kunnen aanbrengen waar nodig.

De Voedselbank Spijkenisse is vastbesloten om onze missie voort te zetten om de
meest kwetsbaren in onze gemeenschap te ondersteunen, en we blijven ons inzetten
voor de hoogste normen van kwaliteit en integriteit in al onze activiteiten.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met
secretariaat@vvds.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Voedselbank Spijkenisse en omstreken