Meer mensen kunnen hulp Voedselbank vragen

Sinds 1 januari hanteert Voedselbanken Nederland soepelere voorwaarden voor het aanvragen van een voedselpakket. De verruiming van de eisen is mogelijk doordat ze sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden.

Aangepaste tarieven
In de praktijk hebben mensen die te veel leefgeld overhouden na aftrek van vaste lasten en schulden, meer kans in aanmerking te komen voor voedselhulp. Eerst mochten alleenstaanden die tot 180 euro per maand te besteden hadden, aankloppen bij de Voedselbank. Dat maximum is met 20 euro verhoogd naar 200 euro. De tarieven voor alle gezinssamenstellingen zijn aangepast.

Aanmelding intake
Klanten die in aanmerking willen komen voor voedselhulp kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek bij de Voedselbank. De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket zijn uitgebreid. Ze hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd.

Borging privacy
Is de voedselhulp eenmaal toegekend, wordt van de klant verwacht dat hij meewerkt aan een traject om de financiële situatie te verbeteren. Door een tussentijdse controle worden de gegevens van een klant meer dan eens getoetst. De klant kan er zonder meer op vertrouwen dat zijn privacy geborgd is, van het intakegesprek tot aan het afhalen van een pakket.

Kijk voor uitgebreidere informatie over bedragen en voorwaarden onder Aanvragen op deze website.