SUN Nissewaard is nu ook online bereikbaar, ook voor de aanvragen

Stichting SUN Nissewaard (Stichting Urgente Noden Nissewaard) zet zich in voor inwoners van Nissewaard die ondanks alle goede voorzieningen in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. SUN Nissewaard is nu ook online voor informatie en aanvragen.

Vanaf 26 april 2021 is de website van SUN Nissewaard online: www.sunnissewaard.nl. De stichting zet zich in voor inwoners van Nissewaard die ondanks alle goede voorzieningen in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt.

Aanvraag via website
Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, biedt SUN Nissewaard hulp bij acute financiële nood. Als andere loketten gesloten blijven, helpt de stichting inwoners in de vorm van een financiële bijdrage. Zorgverleners die de betrokken inwoners begeleiden, kunnen voor hen een aanvraag voor zo’n financiële bijdrage bij de stichting indienen. Dat kan door een aanvraagformulier op de website in te vullen.

Echt van start
Het bestuur van SUN Nissewaard is blij dat de stichting, na een lange periode om de benodigde formaliteiten rond te krijgen, nu daadwerkelijk kan starten met het verlenen noodhulp in Nissewaard. Met de publicatie van de website kan SUN Nissewaard ook echt de aanvragen gaan behandelen.

Samenwerking
Op 14 december 2020 ondertekenden de gemeente Nissewaard en SUN Nissewaard een convenant waarin zij de afspraken hierover hebben vastgelegd. De samenwerking tussen de gemeente en SUN Nissewaard verloopt naar tevredenheid van beide partijen en zij zien dan ook de uitvoering van die samenwerking vol vertrouwen tegemoet.