Let op: vraag individuele inkomenstoeslag of energiebijdrage aan voor 31 december a.s.

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen individuele inkomenstoeslag of een energiebijdrage krijgen. Heeft u dit nog niet aangevraagd voor 2021? Dan kan dat deze maand nog t/m 31 december. Aanvragen kan online op de gemeentelijke website www.nissewaard.nl/minima. Hier staan ook de voorwaarden.

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het is een vast bedrag van € 250,- per jaar dat u naar eigen inzicht kunt besteden. In de inkomenstoeslag zit een aanvulling voor als u kinderen heeft. Deze aanvulling is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport, cultuur of school voor uw kind(eren). De aanvulling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar en is € 300,- per kind per jaar.

De energiebijdrage is een tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De energiebijdrage is € 250,-.

Sinds 2020 komen meer inwoners in aanmerking voor de minimaregelingen van de gemeente. De inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag, de bijdrage in de energiekosten voor pensioengerechtigde ouderen en de Collectieve Ziektekostenverzekering (CZ) is verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm.

De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep gebruik maken van deze regelingen. Kijk voor meer informatie een aanvragen op www.nissewaard.nl/minima.