Gulle gevers bedankt!

De Voedselbank Spijkenisse wil alle gulle gevers bedanken voor de vele goederen die wij in de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen. Onze cliënten en vrijwilligers voelen zich zo gesteund door velen!

Deze fantastische opbrengst bestaat uit kerstkransen, kerstpakketten, heel, heel veel boodschappen en nog veel meer.

Alle particulieren, bedrijven, stichtingen en scholen zijn wij zeer erkentelijk voor hun inzet en hun vrijgevigheid. Al deze goederen zijn deels of worden nog in de komende tijd verdeeld. Super blij mee en dankbaar voor!