Bestuur bedankt Nissewaard in open brief media

Lieve inwoners van Nissewaard,

Met deze open brief willen wij u enorm bedanken. De reacties op de noodkreet over onze financiële problemen waren hartverwarmend! We bedanken het gemeentebestuur, fondsen en kerken, maar ook particulieren en bedrijven voor het feit dat u samen ervoor zorgde, dat de Voedselbank Spijkenisse de minderbedeelden in onze gemeente kan blijven helpen.

Subsidie gemeente
We richtten deze noodkreet in eerste instantie aan de gemeente Nissewaard. We vroegen haar om de subsidie voor 2017 en 2018 te verhogen. We konden de huisvestings- en transportkosten niet meer opbrengen. Op 2 november bezocht een aantal bestuursleden de raadscommissievergadering. Het collegevoorstel over de Voedselbank stond op de agenda. Het voorstel hield in, het tekort van de Voedselbank over 2017 te dekken tot een bedrag van maximaal 30.000 euro en de subsidie voor 2018 te verhogen van 20.000 naar 31.500 euro. Met deze verhoogde subsidie zouden we in 2018 de volledige huur van het pand kunnen betalen. De hele commissie ging akkoord met het voorstel. Het ligt voor de hand, maar we spreken op deze plaats nog eens onze blijdschap en dankbaarheid uit. Door het standpunt van de commissie werd immers het voortbestaan van de Voedselbank Spijkenisse al een stuk zekerder.

Ondernemers en kerken
Een aantal ondernemers nam contact op om te kijken of ze iets konden doen. Ook een aantal kerken van het eiland steunde ons met hun collecten en giften, bovenop de structurele steun die ze al geven. De kerken die deelnemen in Vrede voor de Stad zijn qua middelen en vrijwilligersinzet een drijvende kracht achter de Voedselbank. Bij alle gesprekken, giften en inspanningen was en is het doel om het tekort over 2017 zo laag mogelijk te houden en voor 2018 te streven naar een sluitende exploitatie.

Fondsen en particulieren
We ronden af met nog meer goed nieuws! Op 15 november konden we onze “nieuwe”, tweedehands vrachtwagen in gebruik nemen. Het aankoopbedrag van 50.000 euro is door sponsoring bij elkaar gebracht. De grootste bijdrage van 43.000 euro komt van Oranje Fonds, Kansfonds, St. Laurensfonds en Fundatie Santheuvel, Sobbe. Het restbedrag is via eenmalige giften ingezameld die we speciaal ontvingen voor de aanschaf van de vrachtwagen. De kosten van de aanschaf blijven tot onze blijdschap buiten de exploitatie van 2017. Het door de gemeente toegezegde bedrag gebruiken we alleen om het tekort over 2017 te dekken.

We wensen alle inwoners fijne feestdagen en gezegend 2018,
Bestuur Voedselbank Spijkenisse e.o.