Onze Voedselbank Spijkenisse scoort weer 100 punten bij de HACCP controle!

Onlangs was de jaarlijkse onaangekondigde HACCP controle door de Houwers groep bij Voedselbank Spijkenisse. Deze controle is verplicht voor alle bedrijven en organisaties die voedsel vervoeren, verwerken en opslaan, dus ook voor onze Voedselbank. Er wordt gecontroleerd of er netjes en schoon gewerkt wordt, of de vriezer, koelingen en onze ruimten schoon zijn, of er temperatuurcontroles worden uitgevoerd op de voedingsmiddelen enz. Ook wordt gekeken of de houdbaarheidsdatum van de voedselproducten niet is overschreden.
 
Net als vorig jaar behaalden wij ook dit jaar de maximale 100 punten, wat betekent dat de Voedselbank Spijkenisse opnieuw het groene certificaat heeft ontvangen. Onze cliënten kunnen er zeker van zijn dat de voedselpakketten die zij krijgen met de grootste zorg voor de voedselveiligheid zijn samengesteld.
 
Het bestuur van de Voedselbank dankt alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.

Donatie SC Botlek voor onze Voedselbank

Jaarlijks organiseert voetbalvereniging SC Botlek een voetbalquiz. Organisator en presentator Jan Schoonen nam het initiatief om aan de editie van dit jaar een goed doel te koppelen. Het bestuur nam deze geste met enthousiasme over en op voorstel van Jan Schoonen werd onze Voedselbank als goede doel uitgekozen. Het inschrijfgeld en enkele giften resulteerden in het mooie bedrag van € 365,00.

Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was op 5 mei jl. hartelijk uitgenodigd op het sportcomplex om de cheque in ontvangst nemen. De foto toont de overhandiging van deze cheque door Jan Schoonen en voorzitter Marco van Putten aan bestuurslid Gerrit van Buuren.

Het bestuur van de Voedselbank dankt SC Botlek voor hun maatschappelijke betrokkenheid en deze mooie donatie.

Let op: Voedselbank Spijkenisse heeft geen relatie met de St. Kinderen van de Voedselbank

Er blijkt soms wat verwarring te zijn over de ‘St. Kinderen van de Voedselbank’ (een landelijke organisatie die ook lokaal werkt) en onze Voedselbank Spijkenisse e.o.

Soms wordt de suggestie gewekt dat er een relatie zou zijn met onze Voedselbank, maar die is er niet. Niet lokaal en ook niet landelijk.

Wij organiseren onze eigen activiteiten voor de kinderen van onze Voedselbank en werken niet samen met deze stichting. Wees dus alert op de eventuele verwarring door het woord ‘Voedselbank’ om teleurstelling te voorkomen.

Simonshaven/Biert steunt Voedselbank Spijkenisse en omstreken!

De kerkenraad van het Witte Kerkje in Simonshaven is actief om de kerk zichtbaar te maken in het dorp en omgeving. Regelmatig zijn er activiteiten voor alle dorpsgenoten in de Hoeksteen, het verenigingsgebouw van de kerk. Via een nieuwsbrief worden alle dorpsgenoten geïnformeerd over en betrokken bij de activiteiten. In de eerste week van februari was er een voedselinzameling voor onze Voedselbank en op 6 februari jl. werd ook een collecte gehouden voor onze Voedselbank.
Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was door Marian van Linschoten, voorzitter van de kerkenraad, uitgenodigd om op 8 februari jl. de opbrengst in ontvangst te nemen. In een gezellige bijeenkomt met een aantal belangstellenden in de Hoeksteen werd de actie toegelicht. Er stond een volle tafel met voedselproducten en met een cadeaubon werd de opbrengst van de collecte en enkele giften van in totaal € 185 symbolisch overhandigd. De bestuursleden hebben de werkzaamheden van de Voedselbank uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Volgend jaar krijgt de actie waarschijnlijk een vervolg. Het bestuur van onze Voedselbank dankt de kerkenraad hartelijk voor de voedselinzameling en de opbrengst van de collecte.

TIP Trailer Services doneert vele tassen vol boodschappen!

TIP Trailer Services heeft een wereldwijd initiatief gestart onder het motto “Giving back”. Samen met collega’s, klanten en leveranciers hebben ze de afgelopen twee maanden op alle TIP vestigingen in 19 landen (!) voedseltassen verzameld om aan de lokale voedselbanken te overhandigen.

20 December jl. was de grote dag voor onze Voedselbank. Een servicebus vol met boodschappentassen konden worden afgeleverd. Veel blije gezichten bij onze voedselbank en bij TIP Trailer Services en zij hopen op deze manier een steentje te kunnen bijdragen om mensen te helpen, die het in deze tijden moeilijk hebben. Zij hebben dit met veel plezier gedaan! Onze Voedselbank is hen hier heel dankbaar voor!

Donatie City Business Beheer voor Voedselbank Spijkenisse en omstreken

Voor de kerst werden we benaderd door de heer Rhijn Broesterhuizen, Directeur-Facility Coördinator van City Business Beheer. In plaats van kerstpakketten uit te delen aan relaties wilde hij de Voedselbank Spijkenisse steunen met een donatie. Deze donatie bedroeg het prachtige bedrag van maar liefst 1.000 euro. Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt de heer Rhijn Broesterhuizen hartelijk voor deze mooie donatie. https://citybusinessbeheer.nl/

Grote donatie Smith-Holland B.V. voor Voedselbank Spijkenisse en omstreken

Voor het tweede jaar op rij steunt Smith-Holland B.V., onderdeel van Smith-Europe, onze Voedselbank met een donatie. Blij verrast waren we met de aankondiging van Ed Smith, directeur en eigenaar Smith-Europe, dat we het mooie bedrag van 2.000 euro tegemoet mochten zien.

Het bestuur van de Voedselbank dankt Smith-Holland BV hartelijk voor deze steun, die ons helpt de exploitatie van de Voedselbank sluitend te krijgen.

Een prachtige donatie van maar liefst18 dozen met levensmiddelen

Van PS Catering Services (Surinaamse-Indische- en Chinese Catering) in Spijkenisse mochten we onlangs maar liefst 18 dozen aan levensmiddelen in ontvangst nemen!
Net zoals vorig jaar kwam Peggy Saman nu ook weer met een grote hoeveelheid voedsel. Zij wilde heel graag de Voedselbank steunen met zoals zij zegt: “het fantastische werk wat wij doen.” En dat wilde zij graag op deze manier doen. Daarbij verraste ze ons ook nog eens met een twintigtal belegde broodjes die speciaal voor de vrijwilligers waren  bestemd. U begrijpt wel dat deze met smaak zijn opgegeten.
Uiteraard zijn wij Peggy heel erg dankbaar voor haar gift. Zo fijn, dit soort donaties en hartverwarmende momenten!

Vacatures bij onze voedselbank; iets voor u?

Momenteel hebben wij bij onze voedselbank de volgende vacatures:

Assistent intake coördinator
De Assistent intake coördinator ondersteunt de Intake coördinator bij de cliëntenadministratie op vrijdagmorgen. De Intake coördinator behandelt aanvragen van nieuwe cliënten, voert de intake- en evaluatiegesprekken, onderhoudt de cliëntenadministratie. De werkzaamheden omvatten ook de controle van de cliëntenkaarten op vrijdagmiddag voor de uitlevering van de voedselpakketten. Daarnaast worden diverse rapportages gemaakt. De Assistent intake coördinator vervangt de Intake coördinator bij diens afwezigheid.

Fondsenwerver met spoed
Werklast: enkele dagdelen per maand. Activiteiten: Zoeken naar fondsen en geldstromen voor het aanvragen van subsidies, etc. ten behoeve van investeringen en exploitatie van het totale Voedselbankproject. Voor deze vacature zoeken we iemand die hier al enig inzicht en ervaring in heeft en op zakelijk niveau gesprekken kan voeren en kan handelen. Meer info: vacature fondsenwerver

Meewerkend assistent coördinator
Voor de donderdag + vrijdag voor verschillende werkzaamheden in samenwerking met de andere assistent coördinator, zodat de taken over en weer waargenomen kunnen worden. 

Vrijwilligers expeditie
Omdat wij steeds meer goederen op pallets aangeboden krijgen zoeken wij met spoed mannen of vrouwen voor onze expeditie. De werkzaamheden bestaan uit het sorteren en klaarmaken van pallets en kratten die teruggaan naar onze leveranciers. Dit gebeurt op maandag + woensdag.

Vrijwilligers verwerken goederen
We zoeken vrijwilligers die binnengekomen goederen sorteren en in kratten/dozen verwerken. Daarnaast zijn er nog meerdere andere werkzaamheden die gedaan moeten worden. Deze werkzaamheden vinden plaats op maandag + woensdag + donderdag + vrijdag. Aan de hand van uw beschikbaarheid kunt u worden ingedeeld.

Vrijwilligers samenstellen voedselpakketten
We zoeken vrijwilligers voor het samenstellen van de voedselpakketten op donderdagmiddag. Deze functie wordt, in overleg, in een roulatieschema uitgevoerd.

Vrijwilligers uitdelen voedselpakketten
We zoeken vrijwilligers voor het om te helpen bij het uitdelen van de voedselpakketten op vrijdagmiddag. Deze functie wordt, in overleg, in een roulatieschema uitgevoerd.

Voor alle functies zoeken wij gemotiveerde mensen met welgemeende aandacht voor onze cliënten. Leeftijd is hierbij niet belangrijk. Let op: het gaat om een vrijwilligersfunctie, dus een onbetaalde baan.

Voor info of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van de
Voedselbank Spijkenisse e.o. Anco Bonninga, via 0618140349 (tijdens kantooruren) of email: coordinator@voedselbankspijkenisse.nl