Voedselpakket aanvragen

U kunt niet zelf een voedselpakket aanvragen: u maakt een afspraak voor een intakegesprek met de Voedselbank of een hulpverlenende instantie stuurt u door naar ons. In dat geval vult de instantie het aanvraagformulier met u in.

Geen verwijzing?
Lees eerst de voorwaarden om te zien of u in aanmerking komt. U kunt het aanvraagformulier wel gebruiken om te berekenen of u in aanmerking komt. Komt u er niet uit of weet u zeker dat u recht heeft op voedselhulp, maak dan een afspraak via 06 – 22 06 65 33 of vbspijkenisse@hotmail.com

Wat neemt u mee naar de hulpverlenende instantie of het intakegesprek?
We hebben een aantal documenten van u nodig. Als een hulpverlenende instantie het aanvraagformulier invult, maakt de hulpverlener kopieën van deze documenten en geeft de originelen direct aan u terug. Als u bij de Voedselbank op intake komt, hoeft u geen kopieën te maken. U laat alleen de documenten aan ons zien en krijgt ze direct terug.

Belangrijk
Zorg ervoor dat u bij het intakegesprek alle gevraagde papieren bij zich heeft. We accepteren alleen originele documenten die u ter plekke laat zien. Zo voorkomt u dat we de aanvraag niet afronden en de uitgifte van het voedselpakket moeten uitstellen.

Algemene documenten
Paspoort of ID kaart

Documenten inkomsten
Leefgeld (als u leefgeld ontvangt, dan is een leefgeldbewijs genoeg en hoeft u geen andere gegevens aan te leveren. Enige uitzondering: als u van het leefgeld vaste lasten betaalt, dan hebben we betaalbewijzen nodig)
Loon/uitkering
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Alimentatie
Kostgeld kinderen (als uw kinderen geen kostgeld betalen, maar wel eigen inkomsten hebben, tellen zij niet mee voor de gezinssamenstelling)
Spaargeld

Documenten uitgaven
Volledige huur
Energiekosten
Water (Evides)
Verzekeringen
Gemeentelijke heffingen
Waterschap (SVHW)
Schulden (totaal- en aflosbedrag per schuld)

Kosten voor uw kinderen betaalt u van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Deze uitgaven nemen we niet mee in de berekening.