Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit
Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt niet alleen voor ons maar voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen
Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. In de Integriteitscode hebben wij hiervoor regels opgenomen. Maar wat doe je als je als vrijwilliger toch te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer? Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

  • vangt je op en laat je je verhaal doen
  • geeft advies en biedt hulp
  • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
  • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
  • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

  • Jorie van den Heuvel. Zij werkt in het dagelijks leven als coach en als extern vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Haar e-mailadres is Jorie.van.den.Heuvel@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor meer informatie over Jorie.
  • Lisette Overduin- Jansen. Zij werkt in het dagelijks leven als vertrouwenspersoon bij een grote gemeente en als life- en loopbaancoach. Haar e-mailadres is lisette.overduin-jansen@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor meer informatie over Lisette.
  • Helen Verhaar-Alink. Zij werkt in het dagelijks leven als HR-adviseur vanuit een bedrijf voor een aantal organisaties. Bij een van die klanten is zij ook vertrouwenspersoon. Haar e-mailadres is helen.verhaar@voedselbankennederland.nl . Klik hier voor meer informatie over Helen.