Benodigde documenten

De Voedselbank heeft een aantal documenten nodig om een aanvraag in behandeling. Als hulpverlenende instantie vult het aanvraagformulier in. U vraagt de (toekomstige) klant om de originele documenten mee te nemen naar het gesprek met u. U maakt kopieën van de originelen en geeft ze direct terug. U stuurt het formulier met de kopieën per post naar de intakecoördinator.

Algemene documenten
Paspoort of ID kaart

Documenten inkomsten
Leefgeld (als de klant leefgeld ontvangt, dan is een leefgeldbewijs genoeg. Enige uitzondering: als hij van het leefgeld vaste lasten betaalt, dan hebben we betaalbewijzen nodig.
Loon/uitkering
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Alimentatie
Kostgeld kinderen (als de kinderen geen kostgeld betalen, maar wel eigen inkomsten hebben, tellen zij niet mee voor de gezinssamenstelling)
Spaargeld

Documenten uitgaven
Volledige huur
Energiekosten
Water (Evides)
Verzekeringen
Gemeentelijke heffingen
Waterschap (SVHW)
Schulden (totaal- en aflosbedrag per schuld)

Kosten voor de kinderen betaalt de klant van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Deze uitgaven nemen we niet mee in de berekening.