Aanvraagvoorwaarden

Een voedselpakket is een aanvulling op de wekelijkse boodschappen. Het pakket is bestemd voor mensen die niet rond komen. Echter altijd met de insteek dat het tijdelijke noodhulp is. De hulpverlenende instantie en/of de intakecoördinator van de Voedselbank maken dan ook een inschatting voor hoe lang de hulp nodig is. Nadat het pakket is toegewezen, toetsen we periodiek de situatie van de klant om vast te stellen of hulp nog noodzakelijk is.

Per huishouden verstrekken we in principe één pakket. Voor toelating hanteren we de landelijke regels voor normbedragen (zie onder). Het aantal inwonende gezinsleden bepaalt vooral het normbedrag en de grootte van het voedselpakket. Bij de berekening gaan we uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. De inkomsten en uitgaven die niet maandelijks zijn, rekenen we om naar een maand. We houden daarbij de volgende formule aan

Wekelijks bedrag x 4,3333
4 wekelijks bedrag x 1,0833
Kwartaalbedrag / 3
Jaarbedrag / 12

De Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland heeft per 1 januari 2018 ruimere normbedragen vastgesteld: het basisbedrag per huishouden is € 130,-, het basisbedrag per persoon is € 85,-.Verder verandert de berekeningsmethode. Hieronder staan de nieuwe normbedragen per 1.1.2018 (klik op de afbeelding om te vergroten)