Voedselbank Spijkenisse zoekt met spoed vrijwilligers

De Voedselbank Spijkenisse is inmiddels een bedrijf geworden met ca. 80
vrijwilligers die ieder hun aandeel hebben in het goed functioneren van de
bedrijfsvoering.
Doordat wij steeds meer goederen op pallets aangeboden krijgen zoeken wij
met spoed mannen of vrouwen voor onze expeditie.
De werkzaamheden bestaan uit het sorteren en klaarmaken van pallets en
kratten die teruggaan naar onze leveranciers.
Deze werkzaamheden vinden plaats op maandag en woensdag..

Ook zoeken wij vrijwilligers die binnengekomen goederen sorteren en in
kratten/dozen verwerken. Daarnaast zijn er nog meerdere andere werkzaamheden die gedaan moeten worden.
Bovengenoemde werkzaamheden vinden plaats op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag. Aan de hand van uw beschikbaarheid kunt u worden ingedeeld.
Tevens kunnen wij ook een vrijwilliger gebruiken voor het samenstellen van
het voedselpakket op donderdagmiddag en een vrijwilliger op de
vrijdagmiddag tijdens het uitdelen van het voedselpakket.
Deze laatste twee functies worden in overleg in een roulatieschema
uitgevoerd.

Voor alle functies zoeken wij gemotiveerde mensen die snel en accuraat en op
termijn zelfstandig kunnen werken. Leeftijd is niet belangrijk, werklust wel.
Je komt werken in een leuke groep met vrijwilligers.
Let op: het gaat om een vrijwilligersfunctie, dus een onbetaalde baan.
Wij hopen je snel te mogen begroeten in ons team.
Voor info of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van de
Voedselbank Spijkenisse e.o. Anco Bonninga
Telefoon: 0618140349 (tijdens kantooruren)
Emailadres: vbspijkenisse@hotmail.com

Sint-actie 2020 voor kinderen van de Voedselbank Spijkenisse

Ook in 2020 heeft de Activiteitencommissie van de Voedselbank weer de Sint-actie georganiseerd. De actie was voor 250 kinderen van gezinnen die zijn aangewezen op de Voedselbank. Ieder kind kreeg een Intertoys-cadeaubon ter waarde van € 12,50 en een chocoladeverrassing.
De kosten bedroegen iets meer dan € 3.100 en dit geld is, net als in andere jaren, bijeengebracht door de kerken aangesloten bij Vrede voor de Stad.
Het bestuur van de Voedselbank en Vrede voor de Stad dankt de Activiteitencommissie en de kerken die deze actie hebben mogelijk gemaakt.

Gulle gevers bedankt!

De Voedselbank Spijkenisse wil alle gulle gevers bedanken voor de vele goederen die wij in de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen. Onze cliënten en vrijwilligers voelen zich zo gesteund door velen!

Deze fantastische opbrengst bestaat uit kerstkransen, kerstpakketten, heel, heel veel boodschappen en nog veel meer.

Alle particulieren, bedrijven, stichtingen en scholen zijn wij zeer erkentelijk voor hun inzet en hun vrijgevigheid. Al deze goederen zijn deels of worden nog in de komende tijd verdeeld. Super blij mee en dankbaar voor!

Bedrijfslogo ExxonMobil op vrachtwagen Voedselbank Spijkenisse

ExxonMobil heeft de Voedselbank Spijkenisse dit jaar op verschillende manieren gesteund.
In samenwerking met de EG group stelt ExxonMobil gratis dieselbrandstof ter beschikking voor de voertuigen van de Voedselbanken en het Rode Kruis. De eerste donatie liep van mei t/m juli 2020 en de tweede donatie loopt van december 2020 t/m maart 2021. Dit zorgt voor een grote kostenverlichting.
Daarnaast heeft de Smeeroliemengfabriek in Pernis onze Voedselbank dit jaar twee keer met een flinke financiële donatie geholpen.
Als blijk van waardering is deze week het bedrijfslogo van ExxonMobil op de koel-/vrieswagen aangebracht.
Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse is dankbaar en trots om met dit logo op de vrachtwagen te rijden.

Meer informatie:
Esso helpt opnieuw Voedselbanken en Rode Kruis in strijd tegen corona

Smith-Group steunt Voedselbank Spijkenisse

In 1970 werd Smith-Holland opgericht in Vlaardingen en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bedrijf, Smith Europe.

Eén van de bedrijven, Smith-Holland, levert service en onderhoud aan reefer containers (koelcontainers) in Rotterdam en in de rest van Nederland, waarin voedselproducten worden verscheept voor de import en export in Nederland. En heel soms eindigen overschotten van die voedselproducten bij Voedselbanken.

 Vanuit maatschappelijke betrokkenheid steunt The Smith-Group, die gehuisvest is in Spijkenisse sinds 1987, diverse maatschappelijke instellingen in deze regio er daar buiten. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd besloten om de Voedselbanken in Spijkenisse en Vlaardingen financieel te steunen. Op maandag 14 december bezocht directeur Ed Smith onze Voedselbank in Spijkenisse en overhandigde een cheque ter waarde van € 2.500 aan coördinator Anco Bonninga. Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt Smith-Holland voor dit geweldige bedrag namens alle cliënten en vrijwilligers.

Een mega groot boodschappenpakket van een donateur

Half december zijn wij verrast door heel veel hartverwarmende acties zoals deze, die we ontvingen via onze coördinator en graag met jullie willen delen: “Onze Voedselbank werd deze week opgebeld met de vraag of er nog een supermarkactie zou gaan plaatsvinden. Helaas kon dit door Corona niet doorgaan. Nu vond deze dame het toch heel fijn om iets voor de Voedselbank te kunnen doen. Zij is boodschappen gaan doen en zie wat de opbrengst is geworden. Om stil van te worden, nietwaar?!

Een geweldige donatie in de vorm van skateboards

In december heeft onze Voedselbank een bijzondere donatie gekregen van een bedrijf in de vorm van skateboards!

Met deze donatie hebben wij een groot aantal kinderen blij kunnen maken. Het was heel leuk om alle reacties te zien en te horen toen wij ze mochten uitdelen. Er is in de lange kerstvakantie en flink gebruik gemaakt van deze skateboards.

Bedrijfslogo ExxonMobil op vrachtwagen Voedselbank Spijkenisse

ExxonMobil heeft de Voedselbank Spijkenisse dit jaar op verschillende manieren gesteund.

In samenwerking met de EG group stelt ExxonMobil gratis dieselbrandstof ter beschikking voor de voertuigen van de Voedselbanken en het Rode Kruis. De eerste donatie liep van mei t/m juli 2020 en de tweede donatie loopt van december 2020 t/m maart 2021. Dit zorgt voor een grote kostenverlichting.
Daarnaast heeft de Smeeroliemengfabriek in Pernis onze Voedselbank dit jaar twee keer met een flinke financiële donatie geholpen.
Als blijk van waardering is deze week het bedrijfslogo van ExxonMobil op de koel-/vrieswagen aangebracht.
Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse is dankbaar en trots om met dit logo op de vrachtwagen te rijden.

Smith-Group steunt Voedselbank Spijkenisse

In 1970 werd Smith-Holland opgericht in Vlaardingen en is uitgegroeid tot internationaal bedrijf, Smith Europe.
Eén van de bedrijven, Smith-Holland, levert service en onderhoud aan reefer containers (koelcontainers) o.a. in Rotterdam en in heel Nederland, waarin voedselproducten worden verscheept naar en ingevoerd worden in Nederland. En heel soms eindigen overschotten van die voedselproducten bij Voedselbanken.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid steunt The Smith-Group welke gehuisvest is in Spijkenisse sinds 1987, diverse maatschappelijke instellingen in de regio er daar buiten.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd besloten om de Voedselbanken in Spijkenisse en Vlaardingen financieel te steunen. Op maandag 14 december bezocht directeur Ed Smith onze Voedselbank in Spijkenisse en overhandigde een cheque ter waarde van € 2.500 aan coördinator Anco Bonninga. Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt Smith-Holland voor dit geweldige bedrag.

Garantstelling van rijksoverheid in geval van extreme groei en voedseltekorten bij de voedselbanken

Houten, 17 december 2020

De publicatie in de Trouw van 17 december heeft bij diverse mensen tot verwarring geleid. Wij vinden dit vervelend en willen de situatie graag duidelijk uiteenzetten.

De rijksoverheid stelt voor volgend jaar een vangnet van 4 miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar. Dat geld mag alleen met toestemming van de rijksoverheid besteed worden om voedsel van te laten kopen, als er door de verwachte toename van het aantal klanten door de economische crisis onvoldoende voedsel beschikbaar is. Anders gezegd: als er dan bij de voedselbanken geen voedseltekorten ontstaan, gaat het geld weer terug naar de rijksoverheid!

Bij het uitbreken van de coronacrisis begin dit jaar was ook sprake van een vangnet van 4 miljoen euro voor het geval alle voedselbanken dicht moesten en de klanten toch eten moesten hebben. Voedselbanken hoefden gelukkig geen gebruik van dit vangnet te maken, omdat het lukte de door corona gesloten voedselbanken en distributiecentra weer open te krijgen. Deze 4 miljoen euro, die dus niet is uitgegeven, is precies hetzelfde geld als hierboven beschreven en dat nu voor het komende jaar wederom beschikbaar wordt gesteld als dat nodig is.

Het totale bedrag van het vangnet om volgend jaar voedsel van te kopen, als dat nodig is, bedraagt 5 miljoen euro. Namelijk de zojuist genoemde 4 miljoen euro plus een miljoen van het Europees Sociaal Fonds. De verwachting is dat uit dit fonds de komende 7 jaar elk jaar één miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar komt als dat nodig is.
De waarde van het voedsel in de pakketten die de voedselbanken nu al verspreiden is ruim 1 miljoen euro per week.

De toegezegde subsidie van de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te kopen als dat volgend jaar nodig is en dus niet voor de kosten die nodig zijn voor het samenstellen en distribueren van voedselpakketten; zoals huisvesting, transportmiddelen, brandstof en voedselveiligheid.

Het geld dat nu met de missie van 538 wordt opgehaald is hard nodig om deze kosten (5 euro per pakket) van de 172 voedselbanken en 10 distributiecentra te kunnen betalen.
Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers, niemand wordt door ons betaald.