Spelregels

Aanmeldingsformulieren mogen niét door particulieren worden ingevuld, alleen door de Voedselbank of een hulpverlenende instantie.

Hulpverlenende instanties bieden bij het aanvraagformulier kopieën aan van alle onderstaande stukken. Ontvangt iemand leefgeld, dan is een leefgeldbewijs voldoende en hoeven geen andere gegevens te worden aangeleverd, tenzij van het leefgeld nog vaste lasten betaald moeten worden.

Wat hebben wij nodig bij het invullen van het aanmeldingsformulier?  

Onderstaande gegevens dient u bij aanmelding ter inzage te overleggen. U hoeft geen kopieen te maken, u krijgt de papieren direct weer mee terug. Bij het ontbreken van de gevraagde papieren kunnen wij de aanvraag niét afronden en wordt eventuele uitgifte van een voedselpakket uitgesteld.

Zorgt u er dus voor dat u op uw afspraak alle gevraagde, originele papieren bij u hebt zodat de aanvraag zonder problemen en snel afgehandeld kan worden. Aannames worden niet gehonoreerd.

 • Paspoort/ID kaart

De inkomsten:

 • Loon/ uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Alimentatie
 • Kostgeld kinderen, als de kinderen geen kostgeld betalen maar wel eigen inkomsten hebben worden zij niet meegerekend in de gezinssamenstelling.
 • Spaargelden

De uitgaven:

 • Volledige huur
 • Energiekosten
 • Water – evides
 • Verzekeringen
 • Gemeentelijke heffingen
 • Waterschap – SVHW
 • Schulden – totaalbedrag per schuld en het aflosbedrag per schuld

Kosten voor de kinderen moeten van de kinderbijslag en het kindgebonden budget betaald worden.

Voor verschillende kosten zoals schoolkosten en sport- of culturele activiteiten kan in bepaalde gevallen een vergoeding worden aangevraagd bij

Werk- en Zorgplein
Uitstraat
Spijkenisse
Tel. 0181 696969

DUO
www.duo.nl

Stichting Leergeld Voorne-Putten
Postbus 684
3200 AP  Spijkenisse
Tel. 06 – 18 11 79 31

Mail: leergeldvoorne-putten@hotmail.com

Terug naar aanvraagformulier