Kinderen naar Blijdorp

LyondellBasell organiseert jaarlijks onder al haar kantoren en fabriejken de Global Care Day. Het idee is dat medewerkers de maatschappelijke en sociale waarden van de organisatie helpen uitdragen door een lokaal of regionale activiteit te organiseren. De vestiging in de Botlek benaderde de Voedselbank Spijkenisse. Ze organiseerde voor kinderen van Voedselbank klanten begin september een geheel verzorgd uitstapje met de bus naar dierentuin.

Voedselbank doet mee aan Oranje Fonds Collecte

© Stockfoto Oranje Fonds

De opbrengst van de collecte wordt besteed aan de aanschaf van een tweedehands vrachtwagen.

De landelijke Oranje Fonds Collecte vindt dit jaar plaats van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 juni. Voedselbank Spijkenisse doet mee aan de collecte. Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden om te besteden aan hun eigen doelen, de andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale doelen in de provincie waar de collecte plaatsvindt.

Vrachtwagen en koelcel
Voedselbank-coördinator Anco Bonninga is blij met de vrijwillige inzet van de collectanten. “Iedere bijdrage is heel welkom en gaat in de spaarpot voor de aanschaf van een tweedehands vrachtwagen en de uitbreiding van de koelcel. “De vrachtwagen die we gebruiken voor transport van voedsel is écht aan vervanging toe”. De Voedselbank is met crowdfunding gestart om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen bekostigen, maar de donaties lopen niet hard. Bonninga: “Op dit moment lenen we voor grote transportklussen af en toe een wagen. We zijn in zo’n geval afhankelijk van de beschikbaarheid van zo’n wagen en de welwillendheid van de eigenaar. Ook moeten we in een enkel geval aangeboden voedsel weigeren omdat we onvoldoende capaciteit hebben om het veilig op te slaan.”

Goed resultaat supermarktactie

Vier weken geleden overwoog de organisatie nog om de supermarktactie af te blazen vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Daarna werd besloten de actie toch door te laten gaan, zij het met ingekorte tijden en minder bemande supermarkten. Daarom is het extra fantastisch dat er toch 727 kratten voedsel ingezameld werden voor aanvulling van de noodvoorraad. We bedanken vrijwilligers en winkelend publiek.

Meer mensen kunnen hulp Voedselbank vragen

Sinds 1 januari hanteert Voedselbanken Nederland soepelere voorwaarden voor het aanvragen van een voedselpakket. De verruiming van de eisen is mogelijk doordat ze sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden.

Aangepaste tarieven
In de praktijk hebben mensen die te veel leefgeld overhouden na aftrek van vaste lasten en schulden, meer kans in aanmerking te komen voor voedselhulp. Eerst mochten alleenstaanden die tot 180 euro per maand te besteden hadden, aankloppen bij de Voedselbank. Dat maximum is met 20 euro verhoogd naar 200 euro. De tarieven voor alle gezinssamenstellingen zijn aangepast.

Aanmelding intake
Klanten die in aanmerking willen komen voor voedselhulp kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek bij de Voedselbank. De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket zijn uitgebreid. Ze hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd.

Borging privacy
Is de voedselhulp eenmaal toegekend, wordt van de klant verwacht dat hij meewerkt aan een traject om de financiële situatie te verbeteren. Door een tussentijdse controle worden de gegevens van een klant meer dan eens getoetst. De klant kan er zonder meer op vertrouwen dat zijn privacy geborgd is, van het intakegesprek tot aan het afhalen van een pakket.

Kijk voor uitgebreidere informatie over bedragen en voorwaarden onder Aanvragen op deze website.