ANBI Certificering

1. Naam organisatie
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 853762296
KvK Nummer: 60092750

3. Internet adres
http://www.voedselbankspijkenisse.nl

4. Contact
Postadres secretariaat
Ottersveen 124
3205VG Spijkenisse

Postadres voedselbank
Postbus 684
3200 AP Spijkenisse

Bezoekadres
Oud Oostbroeksedijk 2
3201 AN Spijkenisse

Email: secretariaat@vvds.nl of dinibonninga@voedselbankspijkenisse.nl
Telefoonnummer: 06-22066533 of 06-18140349

5. Doelstelling
Onze doelstelling is om wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die op of onder het bestaansminimum leven. De Voedselbank Spijkenisse e.o. wil een bijdrage leveren aan de vermindering van [verborgen] armoede en aan de verspilling van levensmiddelen. Het is ons verlangen om de vele mensen die in een financiële crisis zitten te kunnen helpen met een bijdrage in de vorm van een voedselpakket en om samen met de cliënten te zoeken naar mogelijkheden voor verbetering in hun situatie.

6. Beleidsplan Voedselbank Spijkenisse e.o.
We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door bedrijven en particulieren gedoneerd wordt.
Wij proberen voor een goed en verantwoord voedselpakket te zorgen, waarbij wij zoveel mogelijk gezond voedsel willen verstrekken en de verdeling van het voedsel zal zo eerlijk mogelijk plaatsvinden.
Ons beleid is de verspilling van voedsel tegen te gaan door overschotten in te zamelen, waarbij we ons neutraal en onafhankelijk opstellen. Iedereen die hulp nodig heeft en aan de gestelde eisen voldoet komt in aanmerking.
De voedselverstrekking geschiedt uitsluitend aan bij ons aangesloten cliënten.
Het verkrijgen van een voedselpakket is van tijdelijke aard en moet gezien worden als een overbrugging. Wij hanteren hierbij de door Voedselbanken Nederland vastgestelde financiële criteria.
Wij zijn een sociale klantgerichte organisatie, die een constructieve en resultaatgerichte samenwerking nastreeft, daarbij verrichten al onze vrijwilligers onbetaald hun werkzaamheden.
We zijn transparant in onze verantwoording en houden supermarktacties, waarbij de burgersamenleving gestimuleerd wordt ons de helpende hand te reiken.

7. Bestuurders

Naam                                                                   Functie

Ds. L.L. van Berkel Voorzitter
M.H. van Ek-Veldhuizen Secretaris
M.W. Waskowsky Penningmeester
G. van Buuren Bestuurslid
W.H. de Vroed Bestuurslid
A.M. Koopman-van Kouwen Bestuurslid
P.A. Paauw Bestuurslid
A. Bonninga Coördinator / Bestuurslid

8. Beloningsbeleid
Binnen de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken ontvangt geen enkele medewerker een beloning voor zijn of haar werkzaamheden. Voor alle medewerkers zijn de activiteiten een vorm van vrijwilligerswerk. Alle donaties komen rechtstreeks ten goede aan het project.

9. Activiteiten
De Voedselbank maakt voedselpakketten voor huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

10. Jaarrekening / Jaarverslag
Voedselbank Jaarverslag 2013
Voedselbank Jaarverslag 2014
Voedselbank Jaarverslag 2015
Voedselbank Jaarverslag 2016