ANBI Certificering

De Voedselbank Spijkenisse eo is ANBI gecertificeerd.        

Naam organisatie
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken

RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 853762296
KvK Nummer: 60092750

Website
www.voedselbankspijkenisse.nl

Contact
Postadres Bestuurssecretariaat
Kikkerveen 453
3205 XD Spijkenisse
secretariaat@vvds.nl

Postadres Voedselbank
Postbus 684
3200 AP Spijkenisse

Bezoekadres Voedselbank
Oud Oostbroeksedijk 2
3201 AN Spijkenisse
coordinator@voedselbankspijkenisse.nl
06-22066533 of 06-18140349

Doelstelling
Onze doelstelling is om wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die op of onder het bestaansminimum leven. Op die manier leveren we een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede en aan de verspilling van levensmiddelen. We streven ernaar om mensen in een financiële crisis met een voedselpakket te hulp te schieten en ze tegelijkertijd te begeleiden en ondersteunen naar verbetering van hun situatie.

Beleidsplan Voedselbank Spijkenisse eo
We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door bedrijven en particulieren gedoneerd wordt. Wij proberen voor een goed en verantwoord voedselpakket te zorgen,waarbij zoveel mogelijk gezond voedsel verstrekt wordt volgens een eerlijke verdeling. Het is ons beleid de verspilling van voedsel tegen te gaan door overschotten in te zamelen, waarbij we ons neutraal en onafhankelijk opstellen. Iedereen die hulp nodig heeft en aan de gestelde eisen voldoet komt in aanmerking.
De voedselverstrekking geschiedt uitsluitend aan bij ons aangesloten klanten. Het verkrijgen van een voedselpakket is van tijdelijke aard en moet gezien worden als een overbrugging. Wij hanteren hierbij de door Voedselbanken Nederland vastgestelde financiële criteria. Wij zijn een sociale, klantgerichte organisatie, die een constructieve en resultaatgerichte samenwerking nastreeft. Daarbij verrichten al onze medewerkers onbetaald en vrijwillig hun werkzaamheden. We zijn transparant in onze verantwoording. We houden supermarktacties, waarbij de burgersamenleving gestimuleerd wordt ons de helpende hand te reiken.

Bestuur
Functie vacant, Voorzitter
P.V.W. Hoorens, Secretaris
M.W. Waskowsky, Penningmeester
G. van Buuren, Bestuurslid
W.H. de Vroed, Bestuurslid
A.M. Koopman-van Kouwen, Bestuurslid
A. Bonninga, Bestuurslid en coördinator Voedselbank
H. van Kruijl, Bestuurslid
J. van der Louw, Bestuurslid

Beloningsbeleid
Binnen de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken ontvangt geen enkele medewerker een beloning voor zijn of haar werkzaamheden. Voor alle medewerkers zijn de activiteiten een vorm van vrijwilligerswerk. Alle donaties komen rechtstreeks ten goede aan de Voedselbank.

Activiteiten
De Voedselbank maakt voedselpakketten voor huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Jaarverslag
Voedselbank Jaarverslag 2014
Voedselbank Jaarverslag 2015
Voedselbank Jaarverslag 2016
Voedselbank Jaarverslag 2017
Voedselbank Jaarverslag 2018
Voedselbank Jaarverslag 2019