Hulp nodig bij Supermarktactie

Het is weer zover. Op vrijdag 12- en zaterdag 13 april ’13 organiseert de Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse weer een Supermarktactie. In de supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland zullen vrijwilligers aanwezig zijn om uw giften in ontvangst te nemen. Giften bedoeld om de noodvoorraad van de Voedselbank aan te vullen.

In december ’12 werd er ook zo’n actie gehouden. Nu vraagt de Activiteitencommissie u haar weer te helpen omdat het aantal cliënten door de crisis stijgt. Wekelijks worden er ongeveer 700 pakketten klaargemaakt. Ook blijft het aanbod van goederen soms achter bij de behoefte. De noodvoorraad moet op zo’n moment dan weer worden aangesproken om de pakketten te vullen.

Om alle supermarkten te kunnen bemensen zijn er nog veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers voor het uitdelen van flyers bij de ingang van de supermarkten en het in ontvangst nemen van de donaties bij de uitgang. Er wordt gewerkt in blokken van 2,5uur. Op vrijdag 3 blokken en op zaterdag 2.

“Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven” sprak Jezus. We hopen dat we dit met deze actie voor een stukje in praktijk kunnen brengen voor hen die hulp nodig hebben bij het hebben van een dagelijkse maaltijd. Hoe het zover gekomen is dat ze daar hulp bij nodig hebben doet er even niet toe. Om dat te kunnen verwezenlijken hebben we hulp nodig, Daarom zoekt de Activiteitencommissie dringend vrijwilligers voor deze actie. U kunt zich opgeven via supermarktactie@gmail.com of via 0181 662161. Hier kunt u ook terecht voor informatie over deze actie.